Asunnon hakeminen

Vuokra-asuntoAsunnon vaihto

A. Hakijan tiedot

YksinPerheasuntoa

D. Tulot ja omaisuus
1. Hakijan tiedot

2. Puolison tiedot

3. Muut tulonsaajat

E. Haettava asunto
KylläEi


F. Asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat
1. Asunnottomuus

2. Muuttouhka nykyisestä asunnosta (päätökset liitteeksi)

3. Muutto paikkakunnalle saadun työpaikan tai opintojen vuoksi

4. Muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat
Ei muita asunnontarpeeseen vaikuttavia seikkojaKorkeat asumiskustannuksetHuono sijaintiPerheen jäsenen sairaus tai vamma edellyttää toisenlaista asuntoaAsunnon ja työpaikan väliset kustannuksetNykyisen asunnon koko liian suuri/pieniMuu syy:

G. Tiedot nykyisestä asunnosta
A. Asumisväljyys

B. Talotyyppi

C. Asunnon kunto *

D. Hallintasuhde *

E. Vuokranantaja

D. Vuokra/vastike

G. Asuntoon muuttopäivä *

H. Onko asuntoon erääntyneitä maksamattomia vuokria*

EiKyllä

I. Varustetaso

ViemäriVesijohtoLämminvesiSisä-wcKeskus / sähkölämmitysKylpyhuoneAsuntokohtainen saunaParvekeHissi

H. Selvitys omistusasunnosta / kiinteistöstä

I. Liitteet

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi. Mikäli antamani tiedot osoittautuvat osittainkin virheellisiksi tai harhauttaviksi luovun korvauksetta ja hyvityksettä minulle mahdollisesti annetusta asunnosta. Annan samalla suostumukseni siihen, että tässä lomakkeessa tai myöhemmin vuokranantajalle antamiani henkilötietojani saadaan vuokranantajan toimesta käsitellä henkilörekisterilaissa tarkoitetulla tavalla ja olen tietoinen siitä, että luottotietoni tarkastetaan Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

Hyväksyn tiedot *

OHJEET

Hakemuksen liitteet

1. Palkkatodistus, tilinauha, eläkepäätös tai päivärahapäätös

2. Verotodistus veroviranomaisen lähettämä todistus hakijan viimeksi vahvistetusta verotuksesta.

3. Lisäksi, mikäli koskevat hakijaa

  • Raskaustodistus
  • Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk)
  • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
  • Luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista
  • Asunnon asumiskelvottomuus tai muuttouhka nykyisestä asunnosta on osoitettava erillisellä selvityksellä

Hakemuksen täyttöohje

TULOT JA OMAISUUS
Nykyiset kuukausitulot:

Merkitse tähän kuukausitulot, joista ei vielä ole vähennetty veroja.

Omaisuuden käypä arvo: Merkitse tähän omaisuuden arvo, mikäli verotuksessa ilmenevät varat, joista velkoja ei ole vähennetty, tavanomaisen kulkuneuvon lisäksi ylittävät 30.000 € (esim. auton arvoa ei tässä tarvitse ilmoittaa).

Omaisuuteen kohdistuvat velat:

Merkitse tähän edellä mainitsemaasi omaisuuteen kohdistuvien lainojen määrä.

HAETTAVA ASUNTO

Merkitse tähän kohtaan haluamasi asuntotyyppi.

ASUNNON TARPEEN SYYTÄ KOSKEVAT TIEDOT

Täytä nämä kohdat siltä osin, kuin ne koskevat sinua. Tiedot nykyisestä asunnosta
tarkoittavat sitä asuntoa, jossa nyt asut.

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA / -KIINTEISTÖSTÄ

Huom! Hakijan tai puolison omistamasta asunnosta, ei vanhempien omistamasta.